Friday, April 30, 2010

Do'aku Pada-Mu.,
"Allahumma inni as aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubban yuballighuni hubbak"

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-MU agar tetap mencintai-MU dan mencintai orang yang cinta kepada-MU serta cinta yang mengatakan diriku mencintai-MU.

"Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul waritsin"

Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik.

"Allahumaj'alha mahbubatan fi qulubil mu'minin wabashirha waballigha ila miatin wa'ishrina hasanatan fa allahu khairun hafizan wahuwa arhamur rahimin"

Ya Allah, jadikanlah dia dikasihi pada hati-hati mereka yang beriman dan gembirakanlah dia dengan kekayaan sehingga seratus dua puluh kebaikan. Allah adalah sebaik-baik Pemelihara dan Dia amat Mengasihi daripada segala-galanya.,

~Maafkan daku wahai saudaraku~


Aizat Zainudin,
>>Sampaikan Walau Satu Ayat<<
~Allah Lebih Tahu Tentang Segalanya~


No comments:

Related Posts with Thumbnails